Bồn nhựa đứng Sơn Hà
Bồn Nhựa Sơn Hà 300L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 300L đứng

Mã: Bồn nhựa 300l đứng SH

1.120.000đ 980.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 1000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 1000L đứng

Mã: N1000LĐ

2.500.000đ 1.950.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 5000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 5000L đứng

Mã: N5000LĐ

13.100.000đ 9.750.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 4000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 4000L đứng

Mã: N4000LĐ

9.700.000đ 7.050.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 3000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 3000L đứng

Mã: N3000LĐ

7.450.000đ 5.700.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 2000L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 2000L đứng

Mã: N2000LĐ

4.900.000đ 3.850.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 1500L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 1500L đứng

Mã: N1500LĐ

4.100.000đ 2.900.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 700L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 700L đứng

Mã: N700LĐ

1.960.000đ 1.580.000đ
Bồn Nhựa Sơn Hà 500L đứng

Bồn Nhựa Sơn Hà 500L đứng

Mã: N500LĐ

1.550.000đ 1.360.000đ
Hotline tư vấn miễn phí: 0921.28.4444
Zalo
Phone