Bồn inox Sơn Hà 304 Ngang
Bồn nước inox Sơn Hà 700L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 700L ngang

Mã: I700LN

2.622.000đ 2.420.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 500L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 500L ngang

Mã: I500LN

2.215.000đ 2.130.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 6000L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 6000L ngang

Mã: I6000LN

18.030.000đ 17.500.000đ
   Bồn nước inox Sơn Hà 1000L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 1000L ngang

Mã: I1000LN

3.340.000đ 3.150.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 4000l ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 4000l ngang

Mã: I4000LN(1420)

12.460.000đ 11.500.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 3000L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 3000L ngang

Mã: I3000LN

9.720.000đ 9.350.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 2500L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 2500L ngang

Mã: I2500LN Φ1140

8.280.000đ 7.750.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 2000L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 2000L ngang

Mã: I2000LN Φ1380

6.800.000đ 6.480.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 1500L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 1500L ngang

Mã: I1500LN Φ1140

5.170.000đ 4.800.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 1500L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 1500L ngang

Mã: I1500LN Φ960

4.940.000đ 4.900.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 2000L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 2000L ngang

Mã: I2000LN Φ1140

6.680.000đ 6.180.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 2500L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 2500L ngang

Mã: I2500LN Φ 1380

8.160.000đ 7.950.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 5000L ngang

Bồn nước inox Sơn Hà 5000L ngang

Mã: I5000LN

15.290.000đ 14.600.000đ
Hotline tư vấn miễn phí: 0921.28.4444
Zalo
Phone