Bồn inox Sơn Hà 304 Đứng
Bồn nước inox Sơn Hà 1500L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 1500L đứng

Mã: I1500LĐ Φ 1140

4.850.000đ 4.510.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 700L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 700L đứng

Mã: I700LĐ

2.415.000đ 2.280.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 500L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 500L đứng

Mã: I500LĐ

2.050.000đ 1.980.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 1000L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 1000L đứng

Mã: I1000LĐ

3.140.000đ 2.890.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 5000L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 5000L đứng

Mã: I5000LĐ(1420)

14.770.000đ 13.650.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 4000L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 4000L đứng

Mã: I4000LĐ(1420)

11.940.000đ 10.790.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 3500L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 3500L đứng

Mã: I3500LĐ(1380)

10.635.000đ 9.640.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 3000L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 3000L đứng

Mã: I3000LĐ Φ 1140

10.870.000đ 8.270.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 2500L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 2500L đứng

Mã: I2500LĐ Φ 1140

8.040.000đ 7.150.000đ
Bồn nước inox Sơn Hà 2000L đứng

Bồn nước inox Sơn Hà 2000L đứng

Mã: I2000LĐ Φ 1140

6.560.000đ 5.650.000đ
Hotline tư vấn miễn phí: 0921.28.4444
Zalo
Phone